بلوک لیکا چیست + قیمت و مشخصات فنی

بلوک لیکا چیست؟

یکی از بلوک‌هایی که در صنعت ساخت و ساز استفاده‌ فراوانی دارد بلوک لیکا است. در واقع لیکا نوعی بلوک سبک از جنس سیمان است. لیکا که در انگلیسی به آن LECA گفته می‌شود سر واژه عبارت light expanded clay aggregate در زبان انگلیسی است که معنای آن به فارسی می‌شود: دانه رس سبک منبسط

راهنمای مطالعه نمایش

دانه‌های لیکا بواسطه تکنولوژی ساختی که دارد وزن به مراتب سبک‌تری نسب به سبکدانه‌های معدنی دارد. علاوه بر وزن بسیار سبک، در خصوص تحمل فشار نیز باید گفت که می‌تواند آستانه‌ تحمل و مقاومت مناسبی نیز داشته باشد. به دلیل داشتن همین مزایای مناسب و قابل توجه است که از بلوک لیکا برای ساخت انواع دیوار و سقف (به عنوان سبکدانه کف سازی) استفاده می‌شود.

انواع بلوک لیکا

دیواری تو خالی چهار جداره

 • ابعاد: 49*14.5*20
 • وزن بیشینه: 11.2 کیلوگرم
 • مقاومت صوتی: 51 دسیبل
دیواری تو خالی چهار جداره
دیواری تو خالی چهار جداره

دیواری تو خالی هشت جداره

 • ابعاد: 49*25*20
 • وزن بیشینه: 17 کیلوگرم
 • مقاومت صوتی: 54 دسیبل
دیواری تو خالی هشت جداره
دیواری تو خالی هشت جداره

دیواری تو خالی ته پر چهار جداره

 • ابعاد: 49*19*20
 • وزن بیشینه: 12.8 کیلوگرم
 • مقاومت صوتی: 53 دسیبل
دیواری تو خالی ته پر چهار جداره
دیواری تو خالی ته پر چهار جداره

دیواری تو خالی ته پر سه جداره

 • ابعاد: 49*17.5*20
 • وزن بیشینه: 12 کیلوگرم
 • مقاومت صوتی: 50 دسیبل
دیواری تو خالی ته پر سه جداره
دیواری تو خالی ته پر سه جداره

دیواری تو خالی سه جداره

 • ابعاد: 49*12*20
 • وزن بیشینه: 9.2 کیلوگرم
 • مقاومت صوتی: 49 دسیبل
دیواری تو خالیسه جداره
دیواری تو خالی سه جداره

دیواری تو خالی ته پر سه جداره

 • ابعاد: 49*14.5*20
 • وزن بیشینه: 10.7 کیلوگرم
 • مقاومت صوتی: 49 دسیبل

تیغه‌ای تو خالی ته پر سه جداره

 • ابعاد: 49*10*20
 • وزن بیشینه: 7.5 کیلوگرم
 • مقاومت صوتی: 47 دسیبل
تیغه‌ای تو خالی ته پر سه جداره
تیغه‌ای تو خالی ته پر سه جداره

دیواری تو خالی ته پر با سه سوراخ

 • ابعاد: 49*19*20
 • وزن بیشینه: 12 کیلوگرم
 • مقاومت صوتی: 47 دسیبل
دیواری تو خالی ته پر با سه سوراخ
دیواری تو خالی ته پر با سه سوراخ

تیغه‌ای تو خالی ته پر با دو سوراخ

 • ابعاد: 40*7*20
 • وزن بیشینه: 3.7 کیلوگرم
 • مقاومت صوتی: 46 دسیبل
تیغه‌ای تو خالی ته پر با دو سوراخ
تیغه‌ای تو خالی ته پر با دو سوراخ

تیغه‌ای تو خالی ته پر با دو سوراخ

 • ابعاد: 40*10*20
 • وزن بیشینه: 5.5 کیلوگرم
 • مقاومت صوتی: 46 دسیبل
تیغه‌ای تو خالی ته پر با دو سوراخ
تیغه‌ای تو خالی ته پر با دو سوراخ

تیغه‌ای تو پر

 • ابعاد: 49*10*20
 • وزن بیشینه: 9.5 کیلوگرم
 • مقاومت فشاری: 45 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

تیغه‌ای تو پر

 • ابعاد: 49*8*20
 • وزن بیشینه: 7.2 کیلوگرم
تیغه‌ای تو پر
تیغه‌ای تو پر

تیغه‌ای تو خالی ته پر با سه سوراخ

 • ابعاد: 49*14.5*20
 • وزن بیشینه: 9.5 کیلوگرم
 • مقاومت صوتی: 46 دسیبل
تیغه‌ای تو خالی ته پر با سه سوراخ
تیغه‌ای تو خالی ته پر با سه سوراخ

H شکل

 • ابعاد: 40*19*20
 • وزن بیشینه: 8 کیلوگرم
 • مقاومت فشاری: 20 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
H شکل
H شکل

U شکل نعل درگاه

 • ابعاد: 40*19*20
 • وزن بیشینه: 7. کیلوگرم
 • مقاومت فشاری: 20 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
U شکل نعل درگاه
U شکل نعل درگاه

تیغه‌ای تو پر فارسی بر

 • ابعاد: 40*10*20
 • وزن بیشینه: 8 کیلوگرم
تیغه‌ای تو پر فارسی بر
تیغه‌ای تو پر فارسی بر

دیواری تو خالی ته پر (نیمه)

 • ابعاد: 24*14.5*20
 • وزن بیشینه: 4.7 کیلوگرم
دیواری تو خالی ته پر (نیمه)
دیواری تو خالی ته پر (نیمه)

دیواری تو خالی ته پر (نیمه)

 • ابعاد: 24*19*20
 • وزن بیشینه: 5.7 کیلوگرم
دیواری تو خالی ته پر (نیمه)
دیواری تو خالی ته پر (نیمه)

تیغه‌ای تو پر (نیمه)

 • ابعاد: 20*10*20
 • وزن بیشینه: 4 کیلوگرم
تیغه‌ای تو پر (نیمه)
تیغه‌ای تو پر (نیمه)

بلوک لیکا در ابعاد آجر

 • ابعاد: 20*5*10
 • وزن بیشینه: 1.1 کیلوگرم
بلوک لیکا در ابعاد آجر
بلوک لیکا در ابعاد آجر

مشخصات فنی بلوک لیکا

ضخامت اسمی دیوار

نوع محصول

ابعاد واقعی (سانتیمتر)

وزن بیشینه محصول (کیلوگرم)

وزن بیشینه

(کیلوگرم بر متر مکعب)

مقاومت فشاری بیشینه

(کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)

25

دیواری تو خالی هشت جداره با 21 سوراخ

49*25*20

17

700

20

20

دیواری تو خالی ته پر (چهار جداره)

49*19*20

8.12

690

20

دیواری تو خالی ته پر (دو جداره)

49*19*20

12

645

20

دیواری تو خالی ته پر (نیمه – دو جداره)

24*19*20

5.7

625

20

دیواری تو خالی ته پر (دو جداره)

40*19*20

10

660

20

دیواری تو پر

49*19*20

3.17

930

45

17.5

دیواری تو خالی ته پر (سه جداره)

49*17.5*20

12

700

20

دیواری تو خالی ته پر (نیمه – سه جداره)

49*17.5*20

5.6

800

20

15

دیواری تو خالی ته پر (دو جداره)

49*14.5*20

5.9

670

20

دیواری تو خالی ته پر (سه جداره)

49*14.5*20

7.1

760

20

دیواری تو خالی (چهار جداره)

49*14.5*20

11

775

20

دیواری تو خالی ته پر (نیمه – دو جداره)

24*14.5*20

7.4

675

20

12

دیواری تو خالی (سه جداره)

49*12*20

2.9

785

25

10

تیغه‌ای تو خالی ته پر (دو جداره)

59*10*20

5.8

720

20

تیغه‌ای تو خالی ته پر (سه جداره)

49*10*20

5.7

770

20

تیغه‌ای تو خالی ته پر (دو جداره سه سوراخه)

49*10*20

7.6

685

20

تیغه‌ای تو خالی ته پر (دو جداره)

40*10*20

8.5

725

20

تیغه‌ای تو خالی ته پر (سه جداره)

40*10*20

5.6

820

20

تیغه‌ای تو پر (نیمه)

20*10*20

4

1000

45

تیغه‌ای تو پر فارسی بر

40*10*20

8

1000

45

تیغه‌ای تو پر

49*10*20

5.9

970

45

بلوک ابعاد آجر

20*10*5.5

1.1

1090

8

تیغه‌ای تو پر

40*8*20

3.6

98

45

تیغه‌ای تو پر

49*8*20

2.7

930

45

وزن مخصوص دانه‌های لیکا

دانه بندی لیکا (سانتیمتر)

2-0

3-0

4-0

4-1

4-2

6-3

8-3

8-4

10-4

25-0

25-10

لیکا سازه‌ای 500

لیکا سازه‌ای 700

وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب)

کمینه

520

480

460

415

400

320

310

300

270

220

200

500

600

بیشینه

620

580

560

515

500

420

410

400

370

320

300

600

700

مرجع آزمایش سبکدانه: استاندارد سنگدانه – سنگدانه‌های سبک مورد استفاده در بلوک‌های بتنی (شماره 7657 استاندارد ایران)

مرجع آزمایش بلوک: استاندارد بلوک‌های سیمانی سبک غیر باربر (شماره 7782 استاندارد ایران)

تولید بلوک لیکا

بلوک لیکا سبک پوکه‌ای متشکل از دانه‌های لیکا ( که به آن سبکدانه یا پوکه صنعتی نیز گفته می‌شود)، سیمان و آب هستند. به منظور تولید بلوک لیکا سبک پوکه‌ای، ابتدا دانه‌های لیکا سبک پوکه‌ای تهیه شده و سپس با نسبت خاصی از سیمان و آب و مقداری ماسه مخلوط شده و به قالب‌های مورد نظر منتقل می‌شوند. پس از خشک شدن مخلوط در قالب‌ها، بلوک لیکا سبک پوکه‌ای شکل می‌گیرد.

حال به این سوال می‌پردازیم که خود دانه‌های لیکا سبک پوکه‌ای چگونه تهیه می‌شوند؟

دانه‌های لیکا سبک پوکه‌ای، در واقع دانه‌هایی ساخته شده از گل رس هستند. همانطور که بالاتر گفته شد، واژه لیکا سبک پوکه‌ای به معنی دانه رس منبسط شده سبک است. این دانه‌ها طی سه مرحله تولید می‌شوند که عبارتند از: فرآوری، خشک شدن و پختن. در این قسمت به بررسی مختصر هر مرحله می‌پردازیم.

مرحله اول: فرآوری

در مرحله اول، خاک رس به وسیله نقاله مجهز به ترازو، از محل دپو وارد آسیاب بزرگ سوراخ دار می‌شود. در این مسیر، مواد معدنی به وسیله آهنرباهایی که در مسیر نقاله وجود دارد، از خاک رس جدا می‌شوند تا به تجهیزات خسارت وارد نشود.

پس از ورود خاک به آسیاب، به آن آب اضافه می‌شود تا گل به وجود بیاید و به خوبی در آسیاب ورز داده شود. پس از آن گل به میکسر و کوره حلزونی وارد می‌شود.

مرحله دوم: خشک شدن

در مرحله دوم، گل در کوره خشک کن حرکت کرده و به تدریج خشک شده و تبدیل به گندله (حالتی از کلوخه) می‌شود. در این مرحله، گندله‌ها تقریبا ۲۰۰ درجه سانتی گراد دما دارند.

مرحله سوم: پختن

مرحله پختن، خود به سه گام تبدیل می‌شود. دانه‌های لیکا سبک پوکه‌ای پس از گذراندن این مراحل، به خنک کننده‌ها فرستاده می‌شوند تا دمای آن‌ها کاهش پیدا کند.

 1. گندله‌ها با دمایی که در مرحله خشک کردن داشتند، حدود دو ساعت پخته می‌شوند.
 2. دمای کوره تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد افزایش پیدا می‌کند.
 3. حرارت تا ۱۲۰۰ درجه رسیده و رس به دمای ذوب نزدیک می‌شود. در این حالت گازها سعی می‌کنند خود را به سطح برسانند تا آزاد شوند. این اتفاق موجب ایجاد حفره در دانه‌های لیکا سبک پوکه‌ای می‌شود.

تفاوت بلوک لیکا و هبلکس

همانطور که در ابتدا به معنای کلمه لیکا در زبان انگلیسی اشاره کردیم، لیکا از دانه‌های رس ساخته می‌شود. بنابراین تفاوت عمده‌ لیکا با هبلکس یا دیگر مصالح ساختمانی در این است که در بلوک سبک لیکا به جای استفاده از سنگدانه‌های معمولی از سنگدانه‌هایی استفاده می‌شود که از جنس رس هستند.

می‌توان گفت که این بلوک همان رس است که مورد انبساط قرار گرفته است. برخلاف بلوک‌های هبلکس که کاملا تو پر هستند، بلوک‌های توخالی لیکا از قسمت انتهایی پر می‌شوند. قسمت بسته بلوک به سمت بالا است و قسمت باز آن رو به پایین، این شکل توخالی بودن باعث می‌شود هوا بین جداره قرار بگیرد که عملا موجب می‌شود این بلوک عایق بسیار خوبی در برابر رطوبت، حرارت و صدا باشد.

قیمت بلوک لیکا

همانطور که بلوک لیکا ابعاد و انواع مختلفی دارد بنابراین دارای قیمت‌های متفاوتی نیز می‌باشد. اگر برای ساخت و ساز نیاز به مشاوره و استعلام قیمت بلوک سبک لیکا داشته باشید می‌توانید با کارشناسان خانه بلوک تماس گرفته و سوالات و ابهامات موجود در خصوص پروژه خود را مطرح کنید. یقین داریم که با صبوری و تجربه فراوانی که از کارشناسان ما خواهید دید دوستی و همکاریتان با خانه بلوک را بیشتر خواهید کرد. در خصوص قیمت بلوک سبک لیکا چند مورد کلی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

روش اجرای بلوک لیکا

در هنگام اجرای بلوک لیکا، باید قوانین و ضوابط مرتبط را رعایت کرده و تمهیدات لازم اندیشیده شود. به این منظور، به بررسی مراحل اجرا، و همچنین ابزارهای مورد نیاز آن می‌پردازیم.

 1. مرحله اول: ملات کاری

  در قدم اول، سطح مورد نظر را با ضخامت ۲٫۵ تا ۵ سانتی متر تسط ملات ماسه و سیمان تراز می‌کنیم و پس از آن، اولین ردیف بلوک لیکا را روی سطح قرار می‌دهیم. در صورت تمایل به چیدن چند ردیف بلوک لیکا، باید سطوح قبلی با ملات و به ضخامت حداکثر ۱٫۵ سانتی متر پوشانده شوند. لذا باید تراش شود تا با حداکثر دقت نسبت به تراز اجرا کردن دیوار توسط گروه اجرایی اقدام شود.

 2. مرحله دوم: چیدن بلوک‌ها

  در هنگام چیدن بلوک‌ها بر روی یکدیگر باید دقت داشت که درزهای بلوک‌ها به صورت یکی در میان باشند. چیدمان بلوک‌ها باید به گونه‌ای باشد که قرارگیری بلوک‌ها بر روی یکدیگر کاملا ایستاده بوده و بلوک‌ها حین ملات زنی، به همراه ملات جابجا نشوند.

 3. مرحله سوم: برش در هنگام اجرا

  در صورت رند نبودن ابعاد و اندازه‌های بلوک لیکا، می‌توان آن‌ها را به وسیله فرز گرانیت بر و تیشه بلوک لیکا، به اندازه دلخواه درآورد. این امر موجب کاهش پرتی مصالح می‌شود. باید توجه داشت که برای برش بلوک لیکا باید از وسایلی استفاده کرد که به راحتی این کار را انجام دهند وگرنه ساختار بلوک آسیب دیده و بر روی آن ترک ایجاد می‌شود.

 4. مرحله چهارم: مرطوب سازی

  پیش از استفاده و چیدمان بلوک‌های لیکا باید آن‌ها را مرطوب نمود. اینکار موجب می‌شود تا بلوک، آب ملات را جذب نکند.

نکته مهم در رابطه با اجرای بلوک‌های لیکا، اجرای گیره، قلاب و میلگرد بستر است. این بخش از کار علاوه بر اجرای وال پست، بخشی اجتناب ناپذیر والزامی برای اجرای دیوار بر اساس پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ است.

لطفا توجه داشته باشید که

درصورت چیدمان صحیح بلوک‌های لیکا، دیوار از مقاومت بسیار بالای برخوردار شده و از نشست احتمالی جلوگیری می‌شود. به این منظور بهتر است قبل از چیدمان بلوک با ملات، بلوک‌ها را بدون ملات بچینیم تا با نحوه صحیح این کار آشنا شویم. برای اجرای صحیح و ایمن بلوک لیکا به ابزاهای مناسب احتیاج داریم که این ابزارها عبارتند از:

 • بلوک لیکا
 • ملات سیمانی
 • چرخ دستی یا میکسر جهت آماده سازی ملات
 • ماله
 • اره برش یا فرز گرانیت جهت برش بلوک
 • پتک و چکش
 • عینک ایمنی
 • دستکش کار ضد آب
 • ابزار اتصال

ابعاد بلوک لیکا

سازمان ای اس تی ام اینترنشنال که به انگلیسی به آن ASTM International گفته می‌شود، در سال ۱۸۹۸ تاسیس شد و طبق تحقیقات و بررسی‌های انجام داده به این نتیجه رسیده که ارتفاع بلوک‌ها تباید بیشتر از ۲۰ سانتی متر باشد. قطعات و بلوک‌هایی که بیشتر از ۲۰ سانتی متر ارتفاع دارند را به سختی می‌توان با ملات مهار کرد. ارتفاع یا ضخامت نامناسب و غیراستاندارد در بلوک ها یا پانل‌ها می‌تواند باعث سنگینی دیوار شود. در خصوص بلوک لیکا چند مدل اصلی وجود دارد که به اختصار در ادامه این بخش به ابعاد بلوک لیکا و نام آنها اشاره خواهیم کرد.

مزایا و معایب بلوک لیکا

لیکا مزایای بسیار زیاد و البته چند نقطه ضعف کوچک دارد.

– وزن بلوک لیکا

بلوک‌های لیکا دارای وزن بسیار پایینی هستند که باعث می‌شود هنگام دیوار چینی با آن، سرعت اجرای کار نیز بالا رود و در مدت زمان کوتاهی به سرانجام برسد. همچنین به دلیل وزن پایینی که دارند حمل و نقل آنها بسیار آسان است و کارگران ساختمانی نیز دچار مشکل نمی‌شوند. استفاده از بلوک‌های سبک موجود در بازار ایران، از قبیل بلوک لیکا نقش تاثیرگذاری در کاهش وزن ساختمان دارد و باعث می‌شود هنگام وقوع زلزله ساختمان آسیب جدی نبیند.

– مقاومت حرارتی بلوک لیکا

طبق تاییدیه مرکز تحقیقات راه و ساختمان ضریب هدایت یا همان مقاومت حرارتی بلوک لیکا ۰٫۹ w/mk است که عملا آن را ابزاری فوق‌العاده برای ایجاد یک عایق حرارتی مناسب به شمار می‌آورد. دلیل اصلی این مقاومت حرارتی فوق‌العاده میزان تخلخلی‌ست که در آن وجود دارد. برای اینکه مقاومت حرارتی بلوک لیکا بالا برود می‌توان در بین آن پاکت‌های هوا اضافه کرد.

یکی از مشکلاتی که بسیاری افراد با آن مواجه هستند، مسئله سرمایش، گرمایش و نگهداری این دو در فضای داخلی ساختمان است. همانطور که می‌دانید به علت کمبود و البته صرفه جویی در مصرف انرژی می‌بایست سرمایش یا گرمایش ایجاد شده در فضای داخلی باقی بماند و از خروج آن حتی از طریق دیوارها جلوگیری شود. با دیوار چینی و استفاده از بلوک لیکا می‌توان عایق حرارتی بسیار مناسبی ایجاد کرد. بنابراین یقین داشته باشید، لیکا همان چیزی است که به دنبال آن هستید. در فصل تابستان هوایی خنک و مطبوع و در فصل زمستان نیز هوایی گرم و آرامش بخش را تجربه خواهید کرد.

– مقاومت در برابر آتش

جالب است بدانید که طبق تحقیقات و آزمایشات انجام شده و البته تاییدیه اداره ملی استاندارد، دانه‌های لیکا به دلیل اینکه در دمای بیش از ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد تولید می‌شود، می‌تواند تا مدت زمان ۲ الی ۳ ساعت در برابر آتش مستقیم از خود مقاومت نشان دهد. البته شایان ذکر است که این مقاومت به ضخامت دیوار نیز بستگی دارد. بنابراین لیکا در برابر آتش نیز عایق خوبی است. کافیست این مورد را با سایر مصالح ساختمانی بویژه آجر فشاری مقایسه کنید.

– سرعت بالا در دیوار چینی و اجرای بلوک لیکا

بلوک لیکا در ۲۲ قالب متفاوت به بازار عرضه می‌شود و هر کدام از این قالب‌ها کاربرد متفاوتی دارد که معماران باتجربه با توجه به نیاز و پروژه خود آنها را انتخاب و استفاده می‌کنند. همانطور که گفته شد بلوک لیکا وزن فوق‌العاده سبکی دارد. تصور کنید از مبدا آن که کارخانه است و اولین مرحله آن تولید بلوک سبک است تا رسیدن به نتیجه نهایی و چیده شدن تا دیوار چه مراحلی را طی می‌کند.

داستان یک بلوک

پس از اتمام فرآیند ساخت در کارخانه، نیاز به جابجایی و انتقال به انبار دارد. درست است که تمامی فرآیندها توسط دستگاه و ماشین‌آلات انجام می‌شود اما نیروی انسانی نیز در آن دخیل است. پس از فروش بلوک لیکا، فروشنده نیاز به بارگیری آن به داخل خودروهای سنگین و انتقال آن دارد که عمدتا این کار توسط نیروی انسانی انجام می‌شود.

اینجاست که یک کارگر ساده از جابجایی یک بلوک سبک نسبت به مصالح سنگین به مراتب خوشحال‌تر می‌شود. دقیقا همین مسئله هنگام تخلیه بار در مقصد نیز در جریان است. کارگران مشغول به کار در ساختمان نیز باید بلوک‌ها را در طبقات متفاوت و قسمت‌های مختلف ساختمان جابجا کنند، بنابراین یک بلوک سبک را می‌توان به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن جابجا کرد. سرعت دیوار چینی نیز به همین شکل به شکلی باورنکردنی و با سرعتی بسیار زیاد انجام می‌شود.

– لیکا و محیط زیست

متخصصان حاضر در کارخانه و فرآیند تولید، طبق آزمایشات انجام شده هنگام تولید لیکا به این نتیجه رسیدند که استفاده از این لیکا در ساخت و ساز کاملا با محیط زیست سازگار است و به هیچ وجه آسیبی به آن وارد نمی‌کند. ترکیبات موجود در بلوک لیکا به گونه‌ای است که فاسد نمی‌شود و همچنین امکان تخم‌گذاری حشرات را به صفر می‌رساند.

– عایق صوتی لیکا

یکی از مسائل آزاردهنده‌ای که در ساختمان‌های قدیمی بسیار رایج بود، مسئله وجود سر و صداهای مزاحم بوده و هست. اگر دقت کرده باشید در برخی از ساختمان‌های قدیمی اقدام به تعویض درب و پنجره‌های قدیمی به مدل‌های جدید دوجداره یا همان PVC یا UPVC کرده‌اند. دقت داشته باشید که این کار برای ایجاد زیبایی بیشتر انجام نشده است.

تنها دلیل موجود این بوده که بتوانند عایقی حرارتی برای حفظ دمای موجود و از همه مهم‌تر عایقی صوتی ایجاد کنند. اگر دقت کرده باشید در ساختمان‌های قدیمی موجود در کنار خیابان‌های اصلی شهر این مسئله بیشتر دیده می‌شود.

جلوگیری از ورود صداهای مزاحم …

با این کار شاید بتوان از کمی ورود صداهای مزاحم به داخل خانه جلوگیری کرد. اما دقت داشته باشید که صدای مزاحم از طرف واحدهای کناری، بالا یا پایین نیز به سمت واحد شما خواهد آمد، اینجاست که دیگر درب و پنجره دوجداره به شما کمکی نخواهد کرد. بلوک لیکا عایق بسیار خوبی در برابر صدا به شمار می‌آید. همانطور که گفته شد در داخل ساختمان، صداهایی مانند صحبت کردن افراد و موارد دیگر که از طریق مصالح ساختمانی عبور می‌کنند ممکن است گاهی بسیار آزار دهنده باشند.

یقین داشته باشید که لیکا صدا را عبور نمی‌دهد و یا به مراتب کمتر عبور می‌دهد. به جرات می‌توان گفت که نسبت به انواع دیگر بلوک‌های سبک، بهترین عایق صدا را بلوک لیکا دارد. همچنین در مکان‌هایی مانند بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس، سینما و… که رفت و آمد زیاد است و باعث ایجاد آلودگی صوتی می‌شود استفاده از این نوع بلوک انتخابی بسیار مناسب است.

– جذب مناسب آب

بلوک لیکا به دلیل داشتن پایه سیمانی سرعت جذب آب مناسبی دارد. همگن بودن بلوک با ملات باعث می‌شود پایداری و چسبندگی سنگ و بلوک دیوار بیشتر شود. در صورتی که جذب آب بلوک پایین باشد موجب می‌شود سرعت اجرای اندود کاری و سنگ کاری پایین بیاید. همچنین بالا بودن جذب آب در بلوک لیکا باعث می‌شود عمل اندود کاری گچ یا سیمان به بلوک به درستی انجام نشود و در نتیجه باعث پوسته شدن آن می‌شود.

– کاهش هزینه‌ها

عمل اندودکاری بدون نیاز به استفاده از گچ و خاک انجام می‌شود و می‌توان با ضخامتی کم، گچ کاری را انجام داد. همچنین برای افزایش چسبندگی ملات و گچ به دیوار، احتیاجی به استفاده از رابیتس یا توری نیست به همین دلیل هزینه اجرای دیوار با بلوک لیکا بسیار به صرفه می‌باشد. لازم به ذکر این نکته است که در صورت عدم اجرای توری یا رابیتس در نقاط گوشه دیوار و یا نقاط ناهمجنس در دیوار، شاهد بروز ترک بر روی نازک کاری روی آن خواهیم بود. لذا استفاده از توری فایبر گلاس جهت کنترل دیوارها الزامی است.

– کارپذیری فیزیکی

برشکاری دیوارهای لیکا نسبت به انواع دیگر بلوک بسیار راحت و آسان است و تنها با استفاده از یک تیشه نوک تیز از محل ضربه بلوک شکسته می‌شود و قسمت های دیگر آسیب نمی‌بیند. اما باید بدانید که بلوک‌های سفالی با برش یک قسمت از بلوک بسیار آسیب می‌بیند. همچنین از ویژگی‌های بارز بلوک لیکا می‌توان به قابلیت سوراخکاری بسیار راحت، شیارزنی بسیار ساده، میخکوبی ساده و همچنین نصب وسایل سنگین بر روی دیوار مانند نصب کابینت اشاره کرد.

فرآیند تولید بلوک لیکا در کارخانه

تولید بلوک لیکا (پوکه صنعتی) فرآیندی کاملا پیچیده داشته و البته نیازمند سرمایه فراوان و ابزارآلات مناسب است. برای تولید پوکه لیکا (پوکه صنعتی) ۳ مرحله‌ اصلی باید انجام شود که در ادامه به اختصار به آنها خواهیم پرداخت.

– مرحله اول: فرآوری اولیه

در فرآوری اولیه پوکه صنعتی (لیکا) نوعی خاک رس که نام علمی آن ابلیت یا مرنت موریونیت است، وجود دارد. این نوع خاک رس در مناطق محدود اما مختلفی یافت می‌شود. این نوع خاک رس اولین بار در حوالی ساوه بوسیله کارشناسان اروپایی کشف و استخراج شد. اما هم اکنون در بسیاری از مناطق ایران، معادن آن کشف شده است.

خاک رس پس از استخراج به کارخانه منتقل شده و فرآوری اولیه می‌گردد بدین صورت که هنگام حمل توسط تسمه نقاله توزین شده و با عبور از دروازه مغناطیسی وارد آسیاب شده و همراه با آب مورد نیاز که توسط شیر مغناطیسی کنترل می‌شود ترکیب شده و به صورت گل در می‌آید. گل حاصله وارد مخلوط کن شده و توسط دو محور چرخ گوشتی کاملا ورز داده می‌شود تا به صورت خمیر مانند درآید. سپس از یک آسیاب غلطکی با مجرای حدود ۲ میلی متر عبور داده می‌شود تا بصورت یکنواخت درآید. خمیر بدست آمده جهت انجام مرحله دوم به کوره گرم یا خشک کن ارسال می‌گردد.

– مرحله دوم: ساختن پوکه صنعتی

کوره گرم یا خشک کن، طولی به اندازه ۳۵ متر دارد و ۱٫۵ تا ۲ دور در دقیقه می‌زند. گل موجود در کوره در معرض هوای گرم قرار می‌گیرد تا خشک شود و نهایتا به گندوله‌های ریزی تبدیل می‌شود.

کوره گرم در ابتدا دارای حرارت ۱۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد است و به تدریج حرارت آن افزوده شده تا نهایتا به ۵۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد برسد. سپس گندوله‌های آماده شده به کوره پخت ارسال می‌شود.

کوره پخت یک استوانه بلند به طول ۲۲ متر و قطر بیش از چهار متر است که می‌تواند تا ۶ دور در دقیقه بچرخد. منحنی حرارتی این کوره از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد کشیده می‌شود. گندوله‌ها طی این فرآیند منبسط شده (اصطلاحا باد می‌کنند) و به دانه‌هایی با قطر ۱ تا ۲۰ میلی متر تبدیل می‌شوند. این دانه‌ها همان دانه‌های سبک و متخلخل شده هستند.

دانه‌های لیکا پس از این فرآیند به داخل خنک کننده‌های ماهواره‌ای فرستاده می‌شوند و پس از خنک شدن جهت انجام مرحله سوم در محوطه کارخانه دپو می‌شوند.

– مرحله سوم: دانه بندی

دانه‌های بلوک لیکا جهت مصارف مختلف دانه‌بندی می‌شوند از این رو پوکه‌های دپو شده توسط تسمه نقاله و با عبور از سرند به سه سایز ۴-۰ میلی متر (به حالت پودری یا عدسی) و ۱۰ تا ۴ میلی متر (به حالت نخودی) و ۲۵-۱۰ میلی متر (در حالت فندقی) تقسیم می‌شوند.

پاسخ به پرسش‌های متداول

آیا ابعاد لیکا در قیمت آن تاثیری دارد؟

همانطور که می‌دانید لیکا ابعاد بسیار زیادی دارد و هرکدام مناسب یک کاربری است. اما خانه بلوک برای استفاده در حجم کم یا زیاد پیشنهادات قیمتی بسیار مناسبی دارد و به ساختمان سازان توصیه می‌کند از بلوک لیکا برای بکارگیری در قسمت های مختلف و حساس ساختمان استفاده کنند.

حجم پروژه در خرید لیکا چه تاثیری دارد؟

یکی از عوامل تاثیرگزار در قیمت بلوک سبک لیکا حجم پروژه شما خواهد بود. همانطور که می‌دانید در تمامی خریدها (از خرید یک میخ کوچک گرفته تا بزرگترین مصالح ساختمانی) فاکتورهای بسیار زیادی مانند حجم خرید، محل پروژه‌، تعدد سفارشات و … دخیل هستند. بطور مثال اگر یک سفارش داشته باشید در مقایسه با اینکه چند سفارش ثبت کنید قطعا قیمتی که خانه بلوک می‌تواند به شما ارائه کند متفاوت خواهد بود.

آیا قیمت لیکا در اهواز یا تهران متفاوت است؟

خانه بلوک بواسطه همکاری بسیار زیادی که با شرکت‌های ساختمانی دارد، براحتی می‌تواند در سراسر ایران خدمات مربوط به این حوزه را ارائه دهد. از طرف دیگر نمایندگی و عاملین فروش بسیار زیادی نیز در ایران عزیز دارد که می‌تواند قیمتی مناسب و رقابتی در سراسر ایران ارائه دهد. بطور مثال تلاش خواهیم کرد تا قیمت بلوک لیکا در اهواز همانگونه باشد که بلوک لیکا در تبریز یا در تهران ارائه می‌شود. اما باید پذیرفت که موانعی نیز بر سر کار هستند که برای رفع آنها نیز تلاش خواهیم کرد.

مسئله‌ دیگری که علیرغم قیمت بلوک لیکا در اهواز یا هر مکان دیگری مانند تبریز یا تهران باید بدانید، این است که آیا استفاده از چنین مصالحی برای آن شرایط جوی خاص مناسب است یا خیر؟ به همین خاطر یک تماس تلفنی با کارشناس فنی خانه بلوک شاید خالی از لطف نباشد.

نتیجه گیری

در این مقاله سعی کرده‌ایم تا بلوک لیکا را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار دهیم، در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره با کارشناسان شرکت خانه بلوک، با ما تماس بگیرید.

دفتر تهران

۲۸۳ ۲۸۴ – ۰۲۱

دفتر کرج

۵۱۲۵ ۳۴۲۰ – ۰۲۶

مدیر فروش

۰۹۱۲۱۰۲۷۶۶۷

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲۰ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *