خانه بلوک
خانه بلوک
آدرس
۰۲۱-۲۸۴۲۸۳ info@khanehblock.com تلگرام
تهران- صادقیه بلوار آیت الله کاشانی بعد از خیابان اباذر ساختمان بانک کشاورزی( پلاک۴۹ ) واحد ۶۳
خانه بلوک
خانه بلوک
آدرس
۰۲۱-۲۸۴۲۸۳ info@khanehblock.com تلگرام
تهران- صادقیه بلوار آیت الله کاشانی بعد از خیابان اباذر ساختمان بانک کشاورزی( پلاک۴۹ ) واحد ۶۳
خانه بلوک
مقرون به صرفه
خانه بلوک
بهترین
خانه بلوک
ISO 9001:2008 دارای
تماس با ما

آموزش ساخت و اجرای وال پست

طبق صفحه 103 آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800(ویرایش 4)

دیوار ها باید شرایط زیر را دارا باشند:

  1. حداکثر طول مجاز هر دیوار غیر ساز ای بین دو کلاف قائم ، نباید از 6 متر یا 40 برابر ضخامت آن دیوار بیشتر باشد.
  2. حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوار غیر ساز ای نباید از 1/30 کمتر باشد در صورت استفاده ازآجر ، حداقل ضخامت دیوار غیر سازه ای باید برابر با عرض آجر باشد.
  3. حداکثر ارتفاع دیوار غیر سازه ای از تراز کف 3/5 متر است . درصورت تجاوز از این مقدار باید دیوار غیر سازه ای با تعبیه عناصر افقی  وقائم به طور مناسب مقید و محدود شود.

فیلم آموزشی ساخت وال پست

فیلم آموزش نصب وال پست

 

یک دیدگاه بگذارید