0
تعداد: 0
مجموع: تومان
نمایش سبد خریدتسویه حساب
خانه بلوک
خانه بلوک
آدرس
۰۲۱-۲۸۴۲۸۳ info@khanehblock.com تلگرام
تهران- صادقیه بلوار آیت الله کاشانی بعد از خیابان اباذر ساختمان بانک کشاورزی( پلاک۴۹ ) واحد ۶۳
خانه بلوک
مقرون به صرفه
خانه بلوک
بهترین
خانه بلوک
ISO 9001:2008 دارای
تماس با ما

محاسبه تیغ چینی

محاسبه تیغ چینی

نوع محصول متراژ دیوارها / مترمربع: متراژ دیوار جانبی / مترمربع: متراژ دیوار داخلی / مترمربع: بهای کل / ریال: وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم: وزن کل / تن:
بلوک پوکه ای استاندارد خانه بلوک ۲۲۰/۰۰ ۷/۳ ۱۴/۷ ۱۴۴۶۴۸۳/۱۸ ۴۳/۵۸ ۶/۳۹
متراژ بنا/مترمربع تعداد مترمربع وزن قطعه بهای واحد ریال وزن مترمربع بها مترمربع
۱۰۰۰ ۱۱/۴۷ ۳/۸ ۸۶۰۰ ۴۳/۵۸ ۹۸۶۲۳/۸۵
سایز
۷
نوع محصول متراژ دیوارها / مترمربع: متراژ دیوار جانبی / مترمربع: متراژ دیوار داخلی / مترمربع: بهای کل / ریال: وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم: وزن کل / تن:
بلوک پوکه ای خانه بلوک ۲۲۰/۰۰ ۷/۳ ۱۴/۷ ۹۲۵۰۷۶/۴۵۲۶ ۴۳/۵۸ ۶/۳۹
متراژ بنا/مترمربع تعداد مترمربع وزن قطعه بهای واحد ریال وزن مترمربع بها مترمربع
۱۰۰۰ ۱۱/۴۷ ۳/۸ ۵۵۰۰ ۴۳/۵۸ ۶۳۰۷۳/۳۹
سایز
۱۰
نوع محصول متراژ دیوارها / مترمربع: متراژ دیوار جانبی / مترمربع: متراژ دیوار داخلی / مترمربع: بهای کل / ریال: وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم: وزن کل / تن:
بلوک سفال خانه بلوک ۲۲۰/۰۰ ۷/۳ ۱۴/۷ ۸۸۰۰۰۰ ۷۴/۰۰ ۱۰/۸۵
متراژ بنا/مترمربع تعداد مترمربع وزن قطعه بهای واحد ریال وزن مترمربع بها مترمربع
۱۰۰۰ ۲۵/۰۰ ۲/۹۶ ۲۴۰۰ ۷۴/۰۰ ۶۰۰۰۰/۰۰
سایز
۹

 

نوع محصول متراژ دیوارها / مترمربع: متراژ دیوار جانبی / مترمربع: متراژ دیوار داخلی / مترمربع: بهای کل / ریال: وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم: وزن کل / تن:
بلوک پوکه ای استاندارد خانه بلوک ۲۲۰/۰۰ ۷/۳ ۱۴/۷ ۱۴۴۶۴۸۳/۱۸ ۴۳/۵۸ ۶/۳۹
متراژ بنا/مترمربع تعداد مترمربع وزن قطعه بهای واحد ریال وزن مترمربع بها مترمربع
۱۰۰۰ ۱۱/۴۷ ۳/۸ ۸۶۰۰ ۴۳/۵۸ ۹۸۶۲۳/۸۵
سایز
۷
نوع محصول متراژ دیوارها / مترمربع: متراژ دیوار جانبی / مترمربع: متراژ دیوار داخلی / مترمربع: بهای کل / ریال: وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم: وزن کل / تن:
بلوک پوکه ای خانه بلوک ۲۲۰/۰۰ ۷/۳ ۱۴/۷ ۹۲۵۰۷۶/۴۵۲۶ ۴۳/۵۸ ۶/۳۹
متراژ بنا/مترمربع تعداد مترمربع وزن قطعه بهای واحد ریال وزن مترمربع بها مترمربع
۱۰۰۰ ۱۱/۴۷ ۳/۸ ۵۵۰۰ ۴۳/۵۸ ۶۳۰۷۳/۳۹
سایز
۱۰
نوع محصول متراژ دیوارها / مترمربع: متراژ دیوار جانبی / مترمربع: متراژ دیوار داخلی / مترمربع: بهای کل / ریال: وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم: وزن کل / تن:
بلوک سفال خانه بلوک ۲۲۰/۰۰ ۷/۳ ۱۴/۷ ۸۸۰۰۰۰ ۷۴/۰۰ ۱۰/۸۵
متراژ بنا/مترمربع تعداد مترمربع وزن قطعه بهای واحد ریال وزن مترمربع بها مترمربع
۱۰۰۰ ۲۵/۰۰ ۲/۹۶ ۲۴۰۰ ۷۴/۰۰ ۶۰۰۰۰/۰۰
سایز
۹

 

یک دیدگاه بگذارید